NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9102 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

História vzniku združenia

Euroregión Beskydy vznikol dňa 18. februára 2000 v Rajczi (Poľská republika), kde bola podpísaná Zmluva o slovensko-poľskom spoločenstve pod názvom EUROREGIÓN "Beskydy" medzi združeniami Región Beskydy so sídlom v Žiline (Slovenská republika) a Region Beskidy so sídlom v Bielsku-Biała (Poľská republika).

Po vzájomnej dohode, v záujme rozšírenia spolupráce na českú stranu Beskýd, bola dňa 9. júna 2000 vo Frýdku-Místku podpísaná nová Zmluva o slovensko-poľsko-českej spolupráci pod názvom "Euroregión Beskydy" so združením Region Beskydy so sídlom vo Frýdku-Místku (Česká republika).

Podpísaním týchto zmlúv sa vytvoril základ pre napĺňanie myšlienky primátorov miest a starostov obcí na realizáciu cezhraničnej spolupráce v samospráve na vyššom stupni, pretože táto sa do vzniku euroregiónu realizovala predovšetkým na individuálnej spolupráci jednotlivých miest a obcí.