NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8430 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Projekty združenia

Predmetom činnosti v zmysle Stanov Regiónu Beskydy je všestranný rozvoj regiónu Žilinského kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike a Poľskej republike.

Počas pôsobenia združenia boli realizované nasledujúce projekty.


Dokumenty na stiahnutie
pdf Projektové aktivity 1999-2018