NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9102 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie zmlúv

  Názov zmluvy Dodávateľ/zhotoviteľ/poskytovateľ Suma skutočného plnenia v EUR s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia/účinnosti zmluvy
11.  Zmluva o poskytnutí NFP z Fondu malých projektov - SK/FMP/6c/06/033 Žilinský samosprávny kraj 23 008,00 17.8.2021 18.8.2021
10  Zmluva o vedení účtovníctva  MVO -Služby , s.r.o. 0,00   31.12.2020  13.2.2021
9. Zmluva o poskytnutí NFP z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/019-Z Žilinský samosprávny kraj 13 600,00 € 26.10.2020 05.11.2020
8.

Faktúra

Preberací protokol

MARETTA projekt s.r.o. 
Jána Ťatliaka 1
026 01 Dolný Kubín
IČO: 51719975

22 320,00 € - 27.12.2018
7. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja č. 1057/2018 Úrad vlády Slovenskej republiky 22 320,00 € 04.12.2018 06.12.2018
6. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2017/ERB MARETTA projekt s.r.o. 
Jána Ťatliaka 1
026 01 Dolný Kubín
IČO: 51719975
- - 20.06.2018
5.

Faktúra

Preberací protokol

Ing. Peter Maretta - MARETTA projekt
Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO:31043828
8 280,00 € - 27.08.2017
4.

Zmluva o dielo č.1/2017/ERB

Príloha č.1 zmluvy

Ing. Peter Maretta - MARETTA projekt
Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO:31043828
30 600,00 € 07.08.2017 11.08.2017
3. Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30 515,20 € 21.12.2016 22.12.2016
2. Zmluva o dielo k projektu Terchovská cyklomagistrála Skupina dodávateľov zastúpená lídrom: Ateliér DK s r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín 48 300,00 € 04.07.2016 04.07.2016
1. Zmluva o dielo k projektu Rajecká cyklomagistrála ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov 58 783,92 € 28.05.2015 28.05.2016

 Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

2018

 

2017

2016

2015

 • Súhrnná správa za IV. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 
 • Súhrnná správa za III. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 
 • Súhrnná správa za II. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 
 • Súhrnná správa za I. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 

2014

 • Súhrnná správa za IV. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 
 • Súhrnná správa za III. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 
 • Súhrnná správa za II. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 
 •  Súhrnná správa za I. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 

2013

 • Súhrnná správa za IV. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 
 • Súhrnná správa za III. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 
 • Súhrnná správa za II. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 
 • Súhrnná správa za I. Q o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € 

2012

 • Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € v roku 2012 
  21.12.2012

 • 2011
 • Za I. štvrťrok 2011 sa v zmysle Smernice združenia 01/2011 neuskutočnila zákazka s nízkou hodnotou.
 • Za II. štvrťrok 2011 sa v zmysle Smernice združenia 01/2011 neuskutočnila zákazka s nízkou hodnotou.
 • Za III. štvrťrok 2011 sa v zmysle Smernice združenia 01/2011 uskutočnila zákazka s nízkou hodnotou:
 • Projekt: Beskydská magistrála-cesta k partnerstvu národov
 • Výroba drevených infotabúľ
 • Dodávateľ: Synák a spol. s.r.o.
 • Suma:  3 287,97 s DPH
 • Výroba a tlač propagačného materiálu
 • Dodávateľ: Mgr. Ľubica Podoláková TALIS
 • Suma:  3 332,00 s DPH
 • Projekt: Beskydský hradný triangel
 • Výroba drevených infotabúľ
 • Dodávateľ: Synák a spol. s.r.o.
 • Suma:  3 497,41 € s DPH
 • Výroba a tlač propagačného materiálu
 • Dodávateľ: Mgr. Ľubica Podoláková TALIS
 • Suma:  4 800,00 s DPH
 • Za IV. štvrťrok 2011 sa v zmysle Smernice združenia 01/2011 neuskutočnila zákazka s nízkou hodnotou.

 


Dokumenty na stiahnutie
pdf Smernica o VO, platná od 28.4.2011
pdf Zmluva o vedení účtovníctva.pdf
pdf Zmluva o NFP .pdf