NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 7812 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Región Beskydy,

Vytlačiť

POZVÁNKA
 na
ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
združenia Región Beskydy

Zasadnutie sa uskutoční dňa 3.decembra /pondelok/ o 10.00 hod.
na Starej radnici, Radničná 1 v Žiline
 
 
Program zasadnutia:
 1. Otvorenie VZ a schválenie programu.
 2. Správa o činnosti Združenia za rok 2012 (materiál písomne).
 3. Informácie o získaných účelových dotáciách a implementácii projektov financovaných z finančných prostriedkov MVRR SR na podporu euroregionálnych aktivít v roku 2012.
 4. Ďalšie smerovanie aktivít, plán činnosti združenia na rok 2013.
 5. Predbežná správa o hospodárení za rok 2012.
 6. Návrh rozpočtu združenia na rok 2013.
 7. Diskusia.
 8. Prijatie uznesení.
 9. Záver.
 
Na zasadnutí bude zabezpečené občerstvenie pre všetkých účastníkov. Predpokladaný termín ukončenia stretnutia: 11:30 h.
 
S pozdravom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ing. Igor Choma, v.r.
                                                                                              predseda združenia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti na sekretariáte združenia:

 • e-mail: kancelaria@regionbeskydy.sk
 • mobil. číslo: 0917 333 739

a to do 26.11.2012.

Zároveň Vás prosíme o príspevok vo forme Vašich propagačných materiálov, ktoré budú slúžiť na prezentáciu Vášho mesta alebo obce na veľtrhoch: v Brne a v Bratislave.

Ďakujeme!
 

                                                                                                     Ing.Renáta Remeňová
                                                                                                    manažérka združenia

 

Naspäť