NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8094 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Zasadnutie Prezídia Euroregiónu Beskydy

Vytlačiť
Zasadnutie Prezídia Euroregiónu Beskydy

Predseda Združenia Región Beskydy Ing. Igor Choma a členovia predstavenstva sa v utorok 4.8.2015 stretli na pôde žilinskej Radnice s predstaviteľmi združenia Euroregión Beskydy z Poľska a Českej republiky. Hlavným bodom programu bolo zhodnotenie minulého plánovacieho obdobia v rámci projektových aktivít na všetkých troch stranách. V plánovacom období 2007 – 2013 sa podarilo Združeniu Región Beskydy úspešne zrealizovať 10 projektov zmeraných na rozvoj regiónu v celkovom čerpaní 297 461 €. Manažérka združenia zdôraznila, že väčšina výziev je zameraných na realizáciu cyklotrás a ostatným projektom ostáva len veľmi úzky priestor.

Po prezentácii úspešných projektov Poľskej a Českej strany Euroregiónu sa prítomní zhodli na tom, že je potrebné zvýšiť možnosti zapojenia sa do spoločných projektov v novom prograovom období 2014-2020 a aj zvýšiť vzájomnú spoluprácu medzi zduženiami na neformálnej úrovni.

Slovenská časť Euroregiónu ako predsedajúca strana na rok 2015 predstavila program aktivít naplánovaný na druhú polovicu roka 2015.

Najbližšie sa pripravuje 11.ročník Medzinárodných atletických pretekov žiakov ZŠ Euroregiónu Beskydy, ktorý sa bude konať 30.septembra v obci Rabča. V mesiacoch október/november je naplánovaná Beskydská kvapka krvi a neformálne stretnutie členov Združenia na volejbalovom zápase o pohár Regiónu Beskydy.

Ďalším bodom programu bola voľba prezidenta Euroregiónu Beskydy na rok 2015. Nominovaný bol predseda Združenia Ing. Igor Choma, ktorý bol následne aj odhlasovaný všetkými prítomnými.

Naspäť