NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 6454 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom

Vytlačiť
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

1. zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom,

2. odvoz/zvoz/doprava odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na skládku odpadov/do spaľovne odpadov2 ,

3. uloženie/zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na skládku odpadov/v spaľovni odpadov2 ,

4. vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter umiestneného odpadu možné alebo účelné,

5. sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak iba v kombinácii a v následnosti na vyššie uvedené aktivity,

6. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Bližšie informácie nájdete TU

Naspäť