NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 6454 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Vytlačiť
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  projekty zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Oprávnené aktivity:

  1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
  2. zateplenie/výmena strechy,
  3. zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,
  4. výmena otvorových výplní (okná, dvere),
  5. modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,
  6. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,
  7. kombinácia vyššie uvedených aktivít

Bližšie informácie o výzve TU.

Naspäť