NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 6899 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Výzva na predkladanie ponúk

Vytlačiť

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie chodníka a rekonštrukcia existujúcej cesty III triedy č. 2286 v stupňoch:

     - projekt pre územné rozhodnutie

     - projekt pre stavebné povolenie

     - projekt pre realizáciu stavby

Súčasťou poskytnutia služby je polohopisné a výškopisné zameranie stavby.

Lehota na predkldanie ponúk: do 10.07.2017 do 10:00 hod.

 


Dokumenty na stiahnutie
pdf Výzva+prilohy1,3,4 .pdf
pdf Priloha c.2.pdf
Naspäť