NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 6985 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

"Powietrze nie zna granic" - Ekologický piknik

Vytlačiť
"Powietrze nie zna granic" - Ekologický piknik

Dňa 18.5.2018 sa žiaci zo základnej školy Lietava a ZŠ Martinská zúčastnili Ekologického pikniku v meste Bielsko Biala, ktorý organizovali naši poľskí partneri v rámci projektu "Powitrie nie zna granic".

Atrakciou pre deti bola možnosť odskúšať si jazdu na bicykloch, ktoré vytvárajú elektrickú energiu a ktorou bola poháňaná technika.  Týmto spôsobom si deti mohli premietnúť film o ekológii ovzdušia. Zaujímavým projektom bol aj pojazdný automobil, v ktorého priestoroch si deti hravou interaktívnou formou prostredníctvom počítačových hier upevnili poznatky o triedení odpadu a hry, ktoré aj napriek malej rečovej bariére deti zvládli na výbornú a dokázali svoje enviromentálne schopnosti.

Poďakovanie patrí pani učiteľke Monike Maljačkovej zo ZŠ Lietava a naším poľským partnerom Euroregiónu Beskydy.

Naspäť